Boende och bebyggelse

..

 

  Under tidig stenålder användes en huskonstruktion med en enkel rad stolpar i mitten av huset som lyfter takets nock. Under äldre bronsålder bygger man till en rad med stolpar och stolparna står då i par och delar upp huset i tre "skepp".  
 

Hus

Det kallas då treskeppigt och det sättet att bygga fanns kvar länge, ända fram till yngre järnålder. Husen var lättantändliga eftersom dom var byggda i trä, med vasstak.

 
 

Husen var antagligen under äldre bronsålder uppdelade i rum med olika funktion. Kök, förstuga/förvaringsrum och i mitten något slags stort rum där man var vid speciella tillfällen. Senare blir husen mindre, fler och rumsindelningen försvinner.

Ett hus från stenåldern ritat av Pontus

 
 

Personerna på forntiden bodde i långhus. De kunde vara bortåt 30 m långa. Vid utgrävningar har man har hittat stolphål som visar detta, träet har förmultnat. I ett långhus rymdes 10-15 pers. Golvet var gjort av jord som de hade stampat ner. De flätade vidjor som väggar och lade sedan på lerklining. Taket var gjort av vass. Utvändigt isolerade man med mossa och invändigt med tyg.

Sängbrits
Eldstad
 
 

Eldskydd av kohud
Eldstad

Sängarna var britsar utmed väggarna och de täcktes av skinnfällar. De hade en eldstad i mitten, som till hälften var täckt med en sten häll. Över elden hängde det en kohud, det var för att hindra gnistor att sätta eld på huset. Huden styrde även röken mot gavlarna, där det fanns hål för att få ut röken från elden. För att göra upp eld använde man fnöske samt en stor käpp med snöre och en liten pinne.
 
  Inför jakten tillverkades fällor av olika slag.
Här ses exempel på en fälla för älgar mm. Älgen trampar på fällan och den slår igen.
 

Peka på bilderna så ser du funktionen.

Fällan laddas underifrån.

 

Fällan ovanifrån och laddad.
Täckes sedan med ris för att inte synas.


 
På den tiden hade man även husdjur.
Här en gris av en gamal ras.
 

 

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen