Världsarv
Karta över Världsarv Tanum
Tanum
 

Överallt på jorden har människor ristat och målat på berghällar och i grottor. Här i Tanum har människor från bronsåldern huggit in tusentals bilder i landskapets släta berghällar.

 
  Sittande kvinna

Denna förhistoriska bildskatt är så innehållsrik och säregen att den finns med bland världens samlade kulturarv på Unesco:s Världsarvslista. Så här lyder Världsarvskommitténs motivering:

 
"Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år."
   

• www.unesco.org . . . . • www.unesco-sweden.org . . . . • www.raa.se.

Hällristningar Vem Hur När Varför Var Frågor! Nytt Länkar Info Genvägen

E6 mot Oslo, Norge Vitlycke Hällristningsmuseum Tanumshede Fossumhällen Vitlyckehällen E6 mot Göteborg Aspeberget Litslebyhällen